ZENITH Pilot Chronometro Tipo CP-2 03.2240.4069/21.C803

Return to Previous Page