Reklamační podmínky

Reklamační řád

společnosti Fr. Hanák 1905, s.r.o., Rašínova 2, 602 00 Brno

IČ 04065531, DIČ CZ04065531, vedená u Krajského soudu v Brně, spis.značka C88041

Kontakt, e-mail: klenotnictvi@hanak-brno.cz, tel.: +42060351563

 1. Zákazník (odběratel) si při převzetí musí zboží zkontrolovat a to vizuální neporušenost obalu, kompletnost objednaného zboží a v neposlední řadě správnost. Pokud doručené zboží nesplňuje výše uvedené podmínky, je povinností odběratele poznamenat tyto skutečnosti do přepravních dokladů dopravce.
 2. Prodejce odpovídá za výrobní vady jím dodaného zboží.
 3. Reklamace se vztahuje pouze na zboží v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není uvedena od výrobce delší lhůta.
 4. Záruka se nevztahuje na tyto případy:
  1. pokud reklamace proběhla po záruční době
  2. pokud zboží bylo užíváno v rozporu s návodem na použití
  3. na opotřebení kožených součástí běžným nošením
 5. Reklamace bude prodávajícím přijata, dodá-li kupující:
  1. reklamovanou věc
  2. záruční list a prodejku
  3. specifikuje závadu, kterou reklamuje
 6. Po odstranění závady prodávající dohodnutým způsobem vyzve kupujícího k vyzvednutí věci.
 7. Prodávající vystaví za účelem prokázání doby, kdy záruka neběžela, potvrzení (doklad o provedení záruční opravy), který obsahuje:
  1. datum uplatnění záruky, délku trvání opravy
  2. údaj o provedené opravě

 

Vrácení zboží

Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Podmínky vrácení zboží naleznete v sekci   Všeobecné obchodní podmínky – článek VI.