Zásady ochrany osobních údajů

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

Provozovatelem internetového obchodu (dále jen „e-shop“) umístěného na doméně hanak-brno.cz je společnost Fr. Hanák 1905, s.r.o., Rašínova 2, 602 00 Brno, IČ 04065531, DIČ CZ04065531, vedená u Krajského soudu v Brně, spis.značka C88041, e-mail: klenotnictvi@hanak-brno.cz, tel.: +420603515563 (dále jen „provozovatel“).

K ochraně osobních údajů přistupujeme jako provozovatel zodpovědně, řídíme se zásadami při jejich zpracování a dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Níže najdete informace o tom, které osobní údaje jsou získávány při návštěvě a využívání služeb e-shopu, za jakým účelem se tyto údaje využívají a jaké jsou další podmínky jejich zpracování.

 

I. Nejdůležitější informace ve zkratce

1. Vždy budeme postupovat podle platných zákonů: Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů. Při nakládání s nimi budeme vždy dodržovat platné zákony a zásady při zpracování osobních údajů.

2. Vaše osobní údaje uchováváme bezpečně: Údaje o vás jsou umístěné v chráněné databázi, při nákupu používáme šifrované spojení, aby žádný údaj neunikl po cestě od vás k nám a naopak.

3. Neukládáme údaje o platebních kartách: Uvědomujeme si, že mezi nejcitlivější patří i údaje o platebních kartách, proto při platbě za zboží neukládáme žádné údaje na naše servery, každá transakce probíhá na stránkách banky, dostáváme jen informaci o stavu zpracování platby.

4. Informace o vás nezveřejňujeme a neposkytujeme třetí straně: Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou smluvních zprostředkovatelů, s nimiž je spolupráce nevyhnutelná pro správné odbavení vaší objednávky, a to na základě přísných pravidel, jejichž dodržování u zprostředkovatele na smluvním základě a v přesně určeném rozsahu kontrolujeme.

5. Údaje o vás můžete měnit a vymazat: Ve vašem záznamu můžete kdykoliv měnit informace, které máme o vás uložené a nebo svůj profil vymazat. Taktéž se můžete kdykoliv odhlásit ze zasílání našeho newsletteru (zpravodaji o novinkách a akcích).

6. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji: Máte právo na (i) přístup k vašim osobním údajům, (ii) opravu nesprávných osobních údajů, (iii) omezení (blokování) zpracování osobních údajů; (iv) zpochybnění zpracování vašich osobních údajů; (v) právo na vymazání osobních údajů; (vi) přenosnost osobních údajů; (vii) podání návrhu na zahájení řízení na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

 

II. Získávání, zpracování a použití osobních údajů

1. Osobní údaje, které nám poskytujete při nákupu nebo při dotazu na zboží

Pro vyřízení vašich objednávek a řádné plnění kupní smlouvy potřebujeme tyto údaje: Vaše jméno a příjmení, adresu (doručení zboží), e-mail a telefonní číslo. Bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné uzavřít smlouvu a vyřídit vaši objednávku.

Tyto údaje jsou vámi poskytnuté na právním základě smlouvy za účelem vyřízení vámi zadané objednávky v e-shopu. Doba, po kterou uchováváme osobní údaje, je daná ve zvláštních právních předpisech v souvislosti s obchodní, účetní a daňovou dokumentací a našimi interními předpisy na zpracování a archivaci dokladů (podací plán) a je v délce 11 let.

Vaše e-mailová adresa slouží jako identifikátor (pro přihlášení do uživatelského účtu), a zároveň jako komunikační prostředek. Na zadanou e-mailovou adresu vám bude zasláno potvrzení objednávky, stejně jako informace o průběhu doručování zboží od přepravce.

V našem e-shopu nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly informací o vašich platebních prostředcích (bankovních účtech, nebo platebních karet). Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platby přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky, která nám poskytne jen informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby. I případné vrácení platby se uskutečňuje prostřednictvím banky, která předmětnou platbu ověřila při jejím zadání.

V rámci zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy jsou údaje poskytované zprostředkovateli – našim smluvním poskytovatelům služeb – přepravním společnostem. Údaje jsou zprostředkovateli použity výhradně pro účely plnění kupní smlouvy. Jiné poskytování vašich údajů třetí straně není realizováno a tyto údaje nepodléhají automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo profilování.

 

2. Osobní údaje, které nám poskytujete při registraci

Prostřednictvím registrace si můžete založit heslem chráněný uživatelský účet. Tím získáte přímý přístup k vašim, u nás uloženým údajům, a zároveň můžete nahlédnout do vašich otevřených nebo vyřízených objednávek, nastavení zasílání newsletteru (zpravodaji o novinkách a akcích).

Při založení uživatelského účtu budou zpracovány osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa (doručení zboží), e-mail. Tyto údaje jsou vámi poskytnuty na právním základě souhlasu, za účelem zjednodušení vyřízení objednávky. Doba, po kterou uchováváme osobní údaje, je v délce 11 roků. V rámci zpracování informací v uživatelském účtu jsou údaje poskytované zprostředkovatelům: smluvnímu technickému partnerovi na správu e-shopu a smluvnímu partnerovi na zasílání newsletteru (zpravodaji o novinkách a akcích). Jiné poskytování vašich údajů třetí straně není realizováno.

Uložené údaje uživatelského účtu jsou automatizovaně zpracované – shromažďovány, agregovány a vyhodnocovány za účelem zpracování vašeho nákupního chování (jako např. údaje o tom, jaké zboží jste si na stránce prohlédli nebo které zboží jste koupili) a na zobrazování personalizovaného obsahu na stránkách e-shopu (jako např. individuální kupóny s výhodami, mimořádné nabídky, naše servisní služby a další informace). Pokud si takové zpracování vašich údajů nepřejete, můžete váš uživatelský účet kdykoliv smazat v sekci „Můj profil“ a realizovat objednávky bez registrace.

 

3. Osobní údaje za účelem marketingového použití

V případě, že při registraci anebo jinak uděleným souhlasem, například potvrzením účasti v soutěži, si vyžádáte zasílání aktuálních marketingových informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a služby, jejich poskytování se uskuteční zasíláním newslettru (zpravodaji o novinkách a akcích) na vámi zadanou e-mailovou adresu.

O zrušení této služby můžete požádat přímo ve spodní části zaslaného e-mailu newslettru (zpravodaji o novinkách a akcích), kliknutím na odkaz „Odhlaste se z našeho newsletteru“ anebo nastavením souhlasu s jeho zasíláním v uživatelském účtu.

Na zasílání e-mailových zpráv newsletteru (zpravodaje o novinkách a akcích) využíváme systém „MailChimp“, smluvního externího zprostředkovatele, kterým je společnost The Rocket Science Group, LLC d / b / a MailChimp, se sídlem 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA. Společnost The Rocket Science Group přistoupila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (tzv. Bezpečný štít v oblasti zpracování osobních údajů) a USA jsou zemí, která podle rozhodnutí Evropské komise zaručuje přiměřenou ochranu osobních údajů. S tímto zprostředkovatelem máme jako provozovatel uzavřenou smlouvu s přesnými podmínkami a poskytujeme mu výhradně e-mailovou adresu, jiné údaje nejsou poskytovány. Současně tato společnost poskytuje dostatečné záruky a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a zaručuje se, že osobní údaje zpracovává ve smyslu zásad ochrany osobních údajů.

 

4. Údaje, které získáváme automaticky

Automaticky můžeme sbírat různé údaje, které slouží pro analýzu e-shopu. Mezi tyto údaje patří IP adresa, datum a čas, kdy jste využili naše služby, hardware, software, typ použitého mobilního zařízení anebo internetový prohlížeč, který využívá a informace o vašem počítačovém operačním systému, jako je například verze aplikace a nastavení jazyka. Můžeme též shromažďovat údaje o kliknutích a stránkách, které se vám zobrazily.

Tyto statistické údaje získávané během vaší návštěvy e-shopu nemohou být přímo nebo nepřímo spojeny s konkrétní osobou – neevidujeme a nepřiřazujeme k nim žádný osobní údaj – nejsou proto považovány za osobní údaje, a nevztahují se na ně předpisy o ochraně osobních údajů.

 

5. Remarketing

Naše společnost využívá funkci „Remarketing“ od společnosti Google, která zaznamenává pohyb zákazníka v rámci e-shopu a následně na jiných stránkách zobrazuje zákazníkovi reklamy naší společnosti relevantní k jeho návštěvě. Při této činnosti nedochází z naší strany jako provozovatele k zaznamenávání osobních údajů anebo jiných údajů kromě informací o navštívených stránkách na našem e-shopu.

Informace o vašem pohybu na naší stránce se ukládají ve vašem internetovém prohlížeči a společnost Google je načítá při návštěvě jiných stránek za účelem výběru reklam. Toto nastavení zobrazování můžete zrušit na stránkách společnosti Google anebo dle návodu na stránce Network Advertising Initiative (v angličtině). Předvolby zobrazovaných reklam můžete měnit stránkách společnosti Google.

 

6. Cookies

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které při návštěvě webové stránky ukládá prohlížeč v počítači anebo zařízení návštěvníka. Cookies nepoškozují váš počítač a nemohou být přiřazeny konkrétní osobě, neobsahují žádné osobní údaje a není je možné použít na shromažďování osobních údajů.

Soubory cookie umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a zapamatovat si určité informace o vašich relacích během vašeho připojení. Soubory cookie si pamatují typ používaného prohlížeče anebo nastavení, např. jazyk, které zůstávají předvolenými nastaveními při opakované návštěvě našeho e-shopu. Jednotlivé stránky portfolia naší společnosti používají cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Na našich webových stránkách používáme následující typy souborů cookie:

Nutné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou potřebné pro provoz našich webových stránek. Sem patří například cookie, které vám umožňují přihlásit se do bezpečných sekcí naší webové stránky.

Výkonové soubory cookie: Tyto soubory nám umožňují analyzovat, jakým způsobem pracujete s našimi stránkami. To můžeme použít na zlepšení a zjednodušení použitelnosti našich webových stránek. Údaje, které tyto soubory cookie sbírají, jsou agregované a anonymní.

Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie si pamatují vaši volbu za účelem zlepšení vašeho uživatelského komfortu. Tím umožní webové stránce přizpůsobit obsah pro vás anebo si

zapamatovat vaše preference, například vaši volbu jazyka. Údaje, které tyto soubory cookie sbírají, vás osobně neidentifikují.

Pro některé funkce v rámci našich webových stránek používáme jako dodavatele třetí stranu, například video vložené z YouTube anebo propojení na tuto službu. Tato videa anebo propojení (jakýkoliv jiný obsah od dodavatelů z třetí strany) může obsahovat soubory cookie třetí strany, a proto byste si informace o používání takových souborů cookie měli přečíst v zásadách o používání souborů cookie příslušné třetí strany.

 

III. Nesouhlas s použitím údajů, jejich změna a vymazání

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. Svůj uživatelský účet můžete kdykoliv smazat a odhlásit se z odběru newsletteru (zpravodaji o novinkách a akcích) prostřednictvím odkazu na odhlášení z odběru. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů vykonaného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení.

Kromě toho budou uložené osobní údaje vymazány, jakmile se rozhodnete svůj souhlas odvolat, jakmile údaje zpracovávané za účelem dosáhnutí určitého účelu nebudou dále potřebné nebo jakmile je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné.

Můžete požádat o výpis evidovaných osobních údajů, změnu nebo vymazání svých osobních údajů písemně elektronickou poštou na adrese klenotnictvi@hanak-brno.cz.

 

IV. Práva dotčených osob

Jako dotčená osoba poskytující osobní údaje máte na základě písemné žádosti, telefonicky a nebo e-mailem u provozovatele právo na:

  • přístup ke svým osobním údajům;
  • opravu osobních údajů;
  • vymazání anebo omezení zpracování svých osobních údajů;
  • zpochybnění zpracování svých osobních údajů;
  • přenosnost osobních údajů;
  • podání návrhu na zahájení řízení na Úřadě na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

Pokud máte otázky k ochraně údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na telefonním čísle, e-mailu nebo na adrese Provozovatele.